Ankara Statik: Çevre Politikası

Kaliteli üretimin yanı sıra insan sağlığına ve çevreye karşı duyarlı olmayı da amaç edinmiş bulunmaktayız.

Aldığımız önlemler

Çevrenin kirlenmesine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak, önlemek, geri kazanılması mümkün olan atıkların tekrar değerlendirilmesini sağlamak, mümkün olmadığı durumda ise ilgili mevzuatlara uygun olarak atıkları bertaraf etmekteyiz.